Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Soovitajad:

Põline kaevur / Заслуженный горняк
„Polven Grupp“ peadirektor / Генеральный директор «Polven Grupp»
Printer Friendly, PDF & Email

Valimisliit Jõhvi

Valimisliidu eesmärk on perekeskne Jõhvi!
Целью избирательного союза «Йыхви» являются семейные ценности!

  • Eduard East
    208

    Eduard East

    Edasiviivad ja kaalutletud otsused!
    Ведущие вперёд и взвешенные решения!

  • Sergei Andrejev
    209

    Sergei Andrejev

    Õige otsus, õigel ajal, õiges kohas!
    Верное решение, в верное время, в верном месте!

  • Vjatšeslav Šlõk
    210

    Vjatšeslav Šlõk

    Parem kuluda, kui roostetada!
    Лучше стираться, чем ржаветь!

  • Artur Põld
    211

    Artur Põld

    Nii nagu räägid, nii ka ela! Nii nagu elad, nii ka räägi!
    Как говоришь, так и живи! Как живёшь, так и говори!

  • Vadim Jerjomenko
    212

    Vadim Jerjomenko

    Inimese kõrgeim kutsumus on teenida ligimest!
    Высшее назначение человека – служить ближнему!

  • Irina Šulgina
    213

    Irina Šulgina

    Ehitame laiade võimalustega kaasaegse kooli!
    Построим современную школу – школу широких возможностей!

  • Andres Toome
    214

    Andres Toome

    Mida tahad, et teised sulle peavad tegema, seda tee sina teistele!
    Как хочешь, чтобы поступали с тобой – так поступай и сам с другими!

  • Peeter Kaldur
    215

    Peeter Kaldur

    Poliitika ja ausus ei tohi teineteist välistada!
    Политика и честность не должны быть взаимоисключающими!

  • Elle Seliverstova
    216

    Elle Seliverstova

    Aeg aga nõuab õilsat tegu, mõnd tegu puhtast südamest!
    Время требует благородного дела, какого-то дела от чистого сердца!

  • Triin Tarendi
    217

    Triin Tarendi

    Pere- ja noortekeskne Jõhvi!
    Семейный и молодёжный Йыхви!

  • Svetlana Safronova
    218

    Svetlana Safronova

    Tasuta huviharidus!
    Бесплатное обучение по интересам!

  • Viktor Predbannikov
    219

    Viktor Predbannikov

    Terve Jõhvi!
    Здоровый Йыхви!

  • Ülle Politajev
    220

    Ülle Politajev

    Mõtleme ja tegutseme koos!
    Думаем и действуем вместе!

  • Aivar Helstein
    221

    Aivar Helstein

    Jõhvi turvaliseks!
    Сделаем Йыхви безопасным!

  • Andres Sulg
    222

    Andres Sulg

    Terve ja turvaline Jõhvi!
    Здоровый и безопасный Йыхви!

  • Karin Sokolova
    223

    Karin Sokolova

    Inimestele, kes on terve elu töötanud Jõhvi heaks, tuleb võimaldada elada täisväärtuslikku elu!
    Человеку, который посвятил всю свою жизнь во благо Йыхви, следует обеспечить полноценную жизнь!

  • Andreas Rääsk
    224

    Andreas Rääsk

    Luua toimiv tugivõrgustik probleemsetele noortele.
    Создать сеть поддержки проблемной молодёжи.

  • Vladimir Šalašinski
    225

    Vladimir Šalašinski

    Olgem inimestele lähemal!
    Ближе к людям!

  • Igor Gamanko
    226

    Igor Gamanko

    Tähtis on iga inimese arvamus!
    Важно мнение каждого человека!

  • Anna Maknene
    227

    Anna Maknene

    Toome lapsed eemale virtuaalelust!
    Отвлечм детей от виртуальной жизни!

  • Messurme Pissareva
    228

    Messurme Pissareva

    Elu stabiilsus-heaolu perekonnas!
    Стабильность в жизни - благополучие в семье!

  • Jaanus Kriisk
    229

    Jaanus Kriisk

    Jõhvi maapiirkonna heaks!
    Во имя сельского Йыхви!

  • Ilja Ignatjev
    230

    Ilja Ignatjev

    Väärikas elu Jõhvis!
    Достойная жизнь в Йыхви!

  • Julia Ignatieva
    231

    Julia Ignatieva

    Turvaline Jõhvi!
    Безопасный Йыхви!

  • Antonina Lattu
    232

    Antonina Lattu

    Noorte hääl!
    Голос молодёжи!

  • Niina Sokolova
    233

    Niina Sokolova

    Hubane ja turvaline Jõhvi!
    Уютный и безопасный Йыхви!

  • Jelena Novikova
    234

    Jelena Novikova

    Jõhvi väärikaks ning perspektiivseks iga elaniku jaoks!
    Йыхви – город достойный и перспективный для жизни каждого жителя!

  • Natalja Bogdanova
    235

    Natalja Bogdanova

    Ilma Teie hääleta ei ole Meie linna!
    Без Вашего голоса - нет Нашего города!

  • Anastassia Gavrina
    236

    Anastassia Gavrina

    Meie tulevik sõltub igaühest meist!
    Наше будущее зависит от каждого из нас!

  • Toomas Paap
    237

    Toomas Paap

    Jõhvi on parim paik elamiseks!
    Сделаем Йыхви лучшим местом для проживания!

  • Jelena Kallavus
    238

    Jelena Kallavus

    Lapsed on meie tulevik!
    Дети - это наше будущее!

  • Teet Enok
    239

    Teet Enok

    Liikuv Jõhvi!
    Подвижный Йыхви!