Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email

Valimisliit “Jõhvi” programm
2017-2021
Perekeskne Jõhvi!

Программа избирательного союза «Йыхви» 2017 – 2021
Семейный Йыхви!

1. Maaomavalitsuskeskus Jõhvi
1. Уездный центр самоуправления Йыхви

Jõhvi on maakonna loogiline geograafiline ja logistiline keskus:

1.1. Jõhvi on piisavalt suur ja haldussuutlik iseseisev omavalitsusüksus, mis saab iseseisvalt hakkama. Jõhvi suurem roll on olla maakonna keskuseks;

1.2. Koondada Jõhvi riigiasutuste esindusi ja teisi vajalike teenuseid, lähtudes juba kujunenud realiteetidest;

1.3. Ehitada välja ühine raudtee- ja bussitranspordi terminal raudteevaksali baasil. Maakonna ühistranspordikeskuse loogiline asukoht on  Jõhvis. Tegeleda lennuvälja arendamisega.

Йыхви является логическим географическим и логистическим центром:

1.1. Йыхви достаточно большое и в хозяйственном смысле  независимое самоуправление, которое справляется самостоятельно. Основная роль Йыхви быть центром уезда; 

1.2. Сплотить представительства государственных учреждений и другие необходимые услуги, исходя из уже сложившихся реалий; 

1.3. Выстроить общий железнодорожный и автобусный терминал  на базе железнодорожного вокзала. Логическое расположение центра общественного транспорта в Йыхви, заниматься развитием аэродрома