Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email

Valimisliit “Jõhvi” programm
2017-2021
Perekeskne Jõhvi!

Программа избирательного союза «Йыхви» 2017 – 2021
Семейный Йыхви!

11. Jõhvi valla külade elu arendamine
11. Развитие сёл волости Йыхви

Jõhvi elanik, kes elab keskusest väljas ei tohi tunda väiksemat tähelepanu kui keskuses elav inimene, selleks tuleks:

11.1. Korraldada külade kogukondade kaupa regulaarsed aastased kohtumised, eesmärgiga selgitada inimeste muresid ja vajadusi ning koos arutada võimalikke lahendusvariante ning külaseltside tegevuse toetamist;

11.2. Eelkõige koostada eraldi teede hoiukava (seisukord, talvel puhastamise regulaarsus), arendada kergliiklusteede võrgustikku ja selgitada kommunaalprobleeme; 

11.3.Tagada ühise arutelu käigus ühistranspordi liikumise regulaarsus ja kellaaegade mugavus, lähtudes eelarvest ning inimeste liikumise optimaalsetest vajadustest. 

Житель Йыхви, живущий вне центра, не должен ощущать меньшее внимание по сравнению с живущим в центре жителем, для этого следует:

11.1.    Проводить ежегодные встречи с общинами сёл с целью выявлять проблемы и потребности  людей, а также совместно обсуждать возможные решения, для поддержки сельских общин;

11.2.    В первую очередь составить программу содержания дорог  (состояние, регулярность зимней расчистки), развивать сеть дорожек для движения лёгкого транспорта и выявлять коммунальные проблемы; 

11.3.    Обеспечить в ходе общего обсуждения регулярность общественного транспорта и подходящее время, исходя из бюджета и оптимальных надобностей передвижения населения.