Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email

Valimisliit “Jõhvi” programm
2017-2021
Perekeskne Jõhvi!

Программа избирательного союза «Йыхви» 2017 – 2021
Семейный Йыхви!

12. Ettevõtluse arendamine
12. Развитие предпринимательства

Ettevõtluse arendamine on oluline kõrgemalt tasustavate ja uute töökohtade tekkimise seisukohalt, selleks oleks vaja:

12.1. Osaleda toetavate tegevustega riiklikes ja teistes programmides, tööhõive suurendamiseks ning töötada välja pikaajaline programm, mis soodustaks just meie omavalitsusse töökohtade rajamist;  

12.2. Kiirendada omavalitsuse asjaajamist (eelkõige seoses planeeringutega), et ettevõtja rajaks omad töökohad just Jõhvi;

12.3. Toetame ettevõtlust messidel ja väliskontaktide arendamisel, mis soodustab majanduslikku arengut. 

Развитие предпринимательства важно для создания более высоко оплачиваемых и вообще новых рабочих мест, для этого необходимо:

12.1.    Участвовать в поддерживающих государственных и других программах для увеличения рабочей занятости, а также разработать долгосрочную программу, которая бы способствовала созданию рабочих мест именно в нашем самоуправлении;  

12.2.    Ускорять делопроизводство в самоуправлении (в первую очередь в связи с планированием), чтобы предприниматель создавал свои рабочие места именно в Йыхви;

12.3.    Поддерживать предпринимательство на ярмарках и при развитии зарубежных контактов, что поспособствует экономическому развитию.