Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email

Valimisliit “Jõhvi” programm
2017-2021
Perekeskne Jõhvi!

Программа избирательного союза «Йыхви» 2017 – 2021
Семейный Йыхви!

2. Tasuta transport
2. Бесплатный транспорт

Ühistransport tagab inimestele juurdepääsu vajalike teenuste ja töökohtade juurde,  selle tõttu on oluline: 

2.1. Võtta eesmärgiks tagada ühistransport eelkõige pensionäridele ja lastele õppeperioodil;

2.2. Järgnev etapp on tasuta ühistranspordi võimaldamine kõikidele elanikele, mis soodustab meie inimeste tööhõive tagamist;

2.3. Tulemuseks on ka parem ja ohtum liikluskorraldus ning keskkonna reostuse minimeerimine vähenenud sõidukite arvelt ning vähenevad ka ummikud.

Общественный транспорт гарантирует доступность для людей необходимых услуг и мест работы, поэтому  важно: 

2.1. Взять за цель обеспечить бесплатным общественным транспортом в первую очередь пенсионеров и детей в учебный период;

2.2. На следующем этапе предоставление бесплатного общественного транспорта всем жителям, что поспособствует трудовой занятости наших людей; 

2.3. В результате станет также лучше и безопаснее организация движения, а также уменьшение загрязнения окружающей среды за счёт уменьшения количества машин (также уменьшатся пробки).