Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email

Valimisliit “Jõhvi” programm
2017-2021
Perekeskne Jõhvi!

Программа избирательного союза «Йыхви» 2017 – 2021
Семейный Йыхви!

3. Hubane Jõhvi
3. Уютный Йыхви

See on tunne, mis koosneb paljudest reaalsetest ja emotsionaalsetest mugavuse tunnetest, mille tõttu peame siin oluliseks:

3.1. Jõhvi terviklik planeering, mis tagab kõikide linnaosade ja külade võrdset arengut, lähtudes inimeste vajadustest (näiteks: asutuste, kaupluste, teede planeering jne…), haljastsoonide, skvääride, kõnniteede arengut;

3.2. Renoveerida mikrorajoonis asuvat lasteväljakut ja ehitada uus Jõhvi Skateparki ning kavandada veel kahte lasteväljakut ja uue välijõusaali elemendid, jätkata hariduslinnaku eskiiskavandi elluviimisega, koostada pikaajaline programm mänguelementide paigaldamiseks korteriühistuste hoovidesse osapoolte ühise finantseeringu abil, arendada koostööd (ühist finantseeringut) korteriühistutega ja hoonete omanikega meie poolt juba väljatöötatud programmi “Fassaadid korda” raames ja jätkata hoovide asfalteerimist ning tegeleda meie poolt juba algatatud (millega pole tegeletud 25 aastat) parklate planeerimisega ning rajamisega kortermajade ette;

3.3. Tegutseda teede ja tänavate korrastamisega koostatud teede hoiukava alusel (eriti talvel lumest puhtad ja liivatatud tänavad, renoveeritud teed), soodustada mõnusate elava muusikaga ja suvel välikohvikutena tegutsevate toitlustusasutuste arengut.

Это удобство, которое состоит из многих реалий и эмоциональных ощущений удобства, из-за чего считаем здесь важным:

3.1. Проведение целостной планировки Йыхви, что обеспечит равное развитие  всех частей города  и сёл, исходя из нужд людей (например, планировка учреждений, магазинов, дорог), развитие зелёных зон,  скверов, тротуаров;

3.2. Реновация детской  площадки в микрорайоне, строительство ещё двух  новых детских площадок и нового skatepark’а, а также установка   элементов уличных  спортивных тренажёров и продолжение реализации эскизного проекта образовательного городка. Составление долгосрочной программы по установке игровых элементов во дворах товариществ, путём софинансирования всех заинтересованных сторон, развитие сотрудничества (совместное финансирование) с квартирными товариществами и владельцами зданий, в рамках нами уже разработанной программы «Фасады в порядок» и продолжение асфальтирования дворов, а также нами уже начатую (чем не занимались уже 25 лет) планировку парковок и их строительство перед жилыми домами;

3.3. Заниматься приведением в порядок дорог и улиц в соответствии  с ранее составленной программой (особенно зимой чистить дороги от снега и посыпать их песком), способствовать развитию приятных учреждений общепита с живой музыкой, которые летом работают как открытые кафе.