Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email

Valimisliit “Jõhvi” programm
2017-2021
Perekeskne Jõhvi!

Программа избирательного союза «Йыхви» 2017 – 2021
Семейный Йыхви!

4. Turvaline Jõhvi
4. Безопасный Йыхви

Turvalisus on meie elu tähtis osa, mis hõlmab nii tänavatel liikumist kui ka laste haridusasutusi ja meie kodusid, selle tõttu:

4.1. Jätkame olulisematesse kohtadesse videokaamerate paigaldamist;

4.2. Teede, tänavate liikluse mugavaks ja ohutuks korraldamine (ümberehitamine, tänavavalgustus ja muud preventiivsed vahendid);

4.3. Koostöö politsei-, päästestruktuuridega, vanglaga ja korteriühistutega (näiteks: naabrivalve) ning koolide, sotsiaalasutustega ühisprojektides, infovahetuses turvalisuse tõstmiseks. 

Безопасность является важной составной частью нашей жизни, что охватывает как перемещение по улицам, так и детские учебные заведения, и наши дома, поэтому:

4.1. Продолжим установку в наиболее важных местах видеокамер;

4.2. Организуем удобное и безопасное движение по улицам  (перестройка, уличное освещение и прочие превентивные меры);

4.3. Продолжим сотрудничать с полицейскими и спасательными структурами и квартирными товариществами (например, соседский дозор), а также со школами, социальными учреждениями в совместных проектах, активизируем обмен информацией с целью повышения безопасности.