Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email

Valimisliit “Jõhvi” programm
2017-2021
Perekeskne Jõhvi!

Программа избирательного союза «Йыхви» 2017 – 2021
Семейный Йыхви!

5. Teeme valmis Jõhvi pargi
5. Сделаем парк в Йыхви

Linnapargi rekonstrueerimiskavade koostamisega on tegeletud juba piisavalt kaua, selle tõttu on saabunud aeg 2016.a. sügisel valminud pargi rekonstrueerimisprojekti järk-järgulist elluviimiseks, selleks oleks vaja:

5.1. Kavandatud tööde hinnanguline maksumus on üle kahe miljoni euro. Valla investeerimisvõimekust arvestades on võimalik muuta park Jõhvi vaatamisväärsuseks juba nelja aasta jooksul, selleks peaks esialgu selgitama välisfinantseeringute võimalusi (EAS, KIK jne…) ja planeerida ajaliselt tegevusi;

5.2. 2018-2019 aastal teostame projektiga kavandatud ettevalmistused, et muuta parki valgusrikkamaks ja mitmekesisemaks, ehitame valmis projektiga kavandatud kõnniteed ja valgustuse ajaloolises pargi osas ning projekteerime laululava ja selle ümbruse;

5.3. 2020-2021 aastal rajame lastemänguväljaku ja noorteala ning teisi vajalike rajatisi ja lõpetame projektiga kavandatud ehitustööd. Nimetatud tähtajad ja tegevused on eeldatavad sest sõtuvad finantsallikatest ning tööde sujuvusest.

Составлением планов по реконструкции городского парка занимались уже довольно долго, по этой причине настала пора начать поэтапную реализацию проекта по реконструкции парка, составленного осенью 2016 года, для этого нужно:

5.1. Ориентировочная цена парка составит более двух миллионов евро. С учётом у волости возможностей инвестирования мы могли бы сделать из парка достопримечательность Йыхви уже за четыре года, для этого для начала следует выяснить возможности внешнего финансирования (EAS, KIK и т.д.) – это требует планирования действий;

5.2. В 2018-2019 годы проделаем предназначенные в проекте подготовительные работы, чтобы осветить парк и сделать его многосторонним;  построим предназначенные в проекте пешеходные дорожки и освещение в исторической части парка, а также спроектируем сцену певческого поля и её окружение; 

5.3. В 2020-2021 годы построим детскую игровую площадку и зону для молодёжи и другие необходимые объекты, завершим предназначенные по проекту строительные работы. 
Сроки действий предварительные и зависят от источников финансирования и планирования работ.