Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email

Valimisliit “Jõhvi” programm
2017-2021
Perekeskne Jõhvi!

Программа избирательного союза «Йыхви» 2017 – 2021
Семейный Йыхви!

7. Noor Jõhvi
7. Молодой Йыхви

Noorte aktiivsuse ja ettevõtlikuse tõstmiseks, kavandame järgnevaid tegevusi:

7.1. Noorte aktiivne kaasamine vallavalitsuse ja volikogu töösse (noorte parlament ja muud võimalused), et nemad ise saaksid mõjutada endale sobiva kodukoha loomist, kuhu nad tahaksid jääda ning et noorte soovid ja vajadused jõuaksid otse otsustajateni;

7.2. Toetame noorte ettevõtlikkusega seotud ideid, mida nemad ise saavad ellu viia;

7.3.  Jätkusuutlik ja noorte arengut toetav noorsootöö, mis ei tohiks sõltuda ainult projektidest või poliitilistest tõmbetuultest. 

 

Для увеличения активности предприимчивости молодёжи намерены:

7.1. Активное привлечение молодёжи к работе волостного собрания (молодёжный парламент и прочие возможности), чтобы они сами могли влиять на создание подходящего для себя места проживания, где они захотели бы остаться, и чтобы пожелания и нужды молодёжи дошли до принимающих решение;

7.2. Поддерживаем предпринимательские идеи  молодёжи, для того чтобы им можно было самим воплотить это в жизнь;

7.3.  Молодёжная работа, поддерживающая устойчивое развитие молодёжи, которое не должно зависеть только от проектов или от политических сквозняков.