Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email

Valimisliit “Jõhvi” programm
2017-2021
Perekeskne Jõhvi!

Программа избирательного союза «Йыхви» 2017 – 2021
Семейный Йыхви!

8. Terve Jõhvi
8. Здоровый Йыхви

Terve Jõhvi tähendab tervislike eluviisi ja kõiki hõlmavate spordivõimaluste arendamist (tervisesport, huvisport, professionaalne tegevus), selleks kavatseme: 

8.1. Tegeleda eelkõige keskse spordistaadioni arendamisega ning põhikoolide juures asuvate staadionite funktsionaalse renoveerimise ja arendamisega, arvestades, s.h. külapiirkondlikke vajadusi;

8.2. Rajada maja hoovidesse mini-spordiplatse (näiteks: suvel jalgpall, võrk- ja korvpall ning talvel jääväljakud jne…);

8.3. Paigaldada erinevatesse kohtadesse (näiteks parki, terviseraja juurde) välijõusaalide elemente rahvatervise võimaluste tagamiseks.

Здоровый Йыхви означает здоровый образ жизни и развитие всех видов спортивной деятельности (оздоровительный спорт, любительский спорт, профессиональный спорт), для этого мы собираемся:

8.1. Заниматься развитием центрального стадиона, а также функциональной реновацией и развитием пришкольных стадионов, с учётом в том числе и нужд сельских районов;

8.2. Построить во дворах домов мини-спортплощадки (например, летом футбол, волейбол и баскетбол, а зимой ледовые площадки и т.д.)

8.3. Разместить в различных местах (например, в парке, вдоль тропы здоровья) элементы уличных  спортивных тренажёров, с целью предоставления возможностей оздоровительного спорта.