Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email

Valimisliit “Jõhvi” programm
2017-2021
Perekeskne Jõhvi!

Программа избирательного союза «Йыхви» 2017 – 2021
Семейный Йыхви!

9. Kalmistu korda
9. Кладбище в порядок

Kõikide inimeste jaoks on oluline surnuaed. Nii nagu riigist annab esimese mulje lennujaam või sadam, nõnda annab omavalitsusest sageli määrava mulje surnuaed, selle tõttu:

9.1. Korrastada olemasolev taristu (teha korda teed, haljastsoonid, veevarustus ja tegeleda kabeli renoveerimisega, tuhastusala planeerimine  jne…); 

9.2. Edaspidine matmine korraldada rangelt lähtudes määratletud planeeringust (kultuuritsoonid, funktsionaalsus, ajalooline pärand jne…); 

9.3. Auditeerimise alusel fikseerida järgnevad tegevused (teenuste arendamine ja parendamine). 

Для всех людей важно кладбище. Точно так же, как о стране, первое впечатление получаем по аэропорту и порту, так о самоуправлении определяющее впечатление получаем по кладбищу, по этой причине:

9.1. Привести в порядок имеющуюся инфраструктуру (привести в порядок дорожки, зоны озеленения, водоснабжение, и заниматься реновацией часовни и т.д.);

9.2. Дальнейшие захоронения проводить строго исходя из имеющейся планировки (культурные зоны, функциональность, историческое наследие и т.д.); 

9.3. На основе аудитирования зафиксировать последующую деятельность  (развитие и улучшение оказания услуг).