Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email
Aleksandr Tultšinski

Aleksandr Tultšinski

Põline kaevur / Заслуженный горняк

Austatud Jõhvi rahvas!

Millist võimu me oma vallas tahame? Sellist võimu, mis elab valla elanike huvidega, ehitab ja renoveerib teid, lasteaedu ja koole, muretseb vanurite ja laste pärast! Sellist võimu, mis heakorrastab elukeskkonda vallas, loob häid tingimusi ettevõtluse arenguks. 
Ja sellised inimesed, Jumal tänatud, on olemas!  Valimisliidus „Jõhvi“ on olemas kogenud  majandusspetsialistid ja osavad juhid, õpetajad ja meedikud, päästjad ja politseinikud, sotsiaaltöötajad ja noorsooesindajad, ja mis on väga tähtis, ka vaimulikud. Olen veendunud, et see on vaimsuse, õigluse, aususe ja avatuse  tunnuseks! 
Kutsun teid üles hääletama valimisliidu „Jõhvi“ ja Eduard Easti poolt! 


Уважаемые Йыхвисцы! 

Какой власти мы хотим в нашей волости? Власти, которая живёт интересами жителей волости, строит и ремонтирует дороги, детские сады и школы, заботиться о стариках и детях! Благоустраивает жизненную среду волости, создаёт хорошие условия для развития предпринимательства.  

И такие люди, слава Богу, есть! В избирательном союзе “ЙЫХВИ” есть опытные хозяйственники и умелые руководители, учителя и медики, спасатели и полицейские, социальные работники и представители молодёжи и, что очень важно, служители церкви.  Убеждён, это является признаком духовности, справедливости, честности и открытости! 

Призываю голосовать за союз “Йыхви” и команду Эдуарда Эаста!