Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email
Andreas Rääsk

Andreas Rääsk

Kandidaat nr.
224

Luua toimiv tugivõrgustik probleemsetele noortele.
Создать сеть поддержки проблемной молодёжи.

Olen lõpetanud Adolf Kesleri nimelise Kohtla-Järve Keskkooli 1980.a..

Varsti saan Tallinna Ülikoolis magistrikraadi sotsiaalpedagoogikas ja lastekaitses. Bakalaureusekraad sotsioloogias ja sotsiaaltöös ning magistrikraad loomakasvatuses. 

Olen lõpetanud Sisekaitseakadeemia vanglaametniku erialal ning töötanud Viru vanglas vanglaametnikuna. 

Praegu töötan sotsiaalpedagoogina Ida-Virumaa Rajaleidja keskuses. 

Emakeeleks eesti keel, vabalt valdan vene keelt, ka kirjakeelena. Suhtlustasandil soome ja inglise keelt.

Olen ekstreemseid olukordi mitte kartev, kainet mõistust ja rahulikku meelt hindav. Otsuste tegemisel arvestan kõikide osapooltega. Püüan ette näha tagajärgi ja asjade kulgemist, kuid tagasilöökide korral ei kaota kontrolli olukorra üle. 

Probleemidesse sattunud lastega suhtlemisel olen mõistev, ei looda kohesele olukorra paranemisele, kuid tean, et teatav stabiilsus on ka juba edasiminek.

Eesmärgiks on olla lähemal probleemidesse sattunud lapsi puudutavate otsuste tegemisel. Sellised lapsed vajavad kompleksset ja mitmetahulist lähenemist, toimiva tugivõrgustiku loomist ning põhihariduse omandamiseks on vaja luua alternatiivseid võimalusi.

Hobideks on hurdatõugu koerad, mereäärne loodus ja mets. Kiviaiad ja dendropargid. Psühholoogiline kirjandus ja pereteraapia.


В 1980 году окончил среднюю школу имени Адольфа Кеслера в Кохтла-Ярве. 

Вскоре получу степень магистра в Таллиннском университете по специальности социальная педагогика и защита детей.

Имею степень бакалавра по социологии и социальной работе, а также степень магистра в области животноводства. Окончил Эстонскую академию внутренней безопасности по специальности тюремный служащий и работал в тюрьме Виру в должности тюремного служащего. 

В настоящее время работаю социальным педагогом в карьерном центре Rajaleidja в Ида-Вирумаа. 

Родной язык эстонский, свободно владею русским языком, в том числе и письменным. На уровне общения владею финским и английским языком.

Не боюсь экстремальных ситуаций, ценю трезвость и спокойствие. При принятии решений учитываю интересы всех сторон. Стараюсь предвидеть результат и то, как дела пойдут, однако если что-то пойдёт не так, то не теряю контроль над ситуацией. 

При общении с проблемными детьми я разумен, не надеюсь на мгновенный результат, однако знаю, что некоторая стабильность – это уже движение вперёд.

Цель – быть ближе к месту принятия решений по вопросам проблемных детей. Такие дети нуждаются в комплексном, многогранном подходе, в создании действующей сети поддержки, а для завершения ими основной школы для них необходимо создавать альтернативные возможности.

Хобби: гончие собаки, приморская природа и лес. Каменные ограды и дендропарки. Литература по психологии, а также семейная терапия.