Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email
Jaanus Kriisk

Jaanus Kriisk

Kandidaat nr.
229

Jõhvi maapiirkonna heaks!
Во имя сельского Йыхви!

Olen lõpetanud Eesti Politseiakadeemia. 

Pidanud erinevaid ameteid alates autojuhist, kuni politseiniku ja vallavanemani välja. 

Elan Jõhvi vallas Kahula külas oma majas.

Kandideerin Jõhvi Volikokku, sest pean oluliseks maapiirkondade arengut, et elu väljaspool linna ei hääbuks.


Я окончил Эстонскую академию МВД (Полицейскую академию). 

Работал на разных работах, начиная с шофёра и заканчивая полицейским и был волостным старейшиной.

Живу в волости Йыхви, деревне Кахула, в собственном доме.

Выставил свою кандидатуру в волостное собрание Йыхви, так как считаю важным развитие сельских регионов, чтобы жизнь вне города не зачахла.