Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email
Jelena Kallavus

Jelena Kallavus

Kandidaat nr.
238

Lapsed on meie tulevik!
Дети - это наше будущее!

Sündisin 1983.a. Kohta-Järvel. Olen lõpetanud Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi ja pärast Tallinna Ülikooli matemaatika eriala. Kevadel saan Tallinna Ülikoolis magistrikraadi.

Olen abielus ja mul on kaks last, 10.a. tütar ja 1.a. poeg.

Elan Jõhvis.

Töötan Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis haridustehnoloogina ja matemaatika õpetajana. Olen kuue korteriühistu haldur ja Jõhvi Valla majandus- ja eelarve komisjoni liige.

Minu jaoks on lähedased ja arusaadavad noorpere, koolilaste ja vähekindlustatud perede probleemid ja mured, kuna puutun nendega kokku nii oma elus kui ka töös. Ning otsustasin kandideerida KOV valimistel, et lahendada need probleemid.


Я родилась в 1983.г. в Кохтля-Ярве.

Окончила Общую гимназию города Кохтла-Ярве, а потом Таллиннский университет по специальности математика. Весной получу степень магистра в этом же университете. Замужем, воспитываю двоих детей, 10-летнюю дочь и годовалого сына. Живу в Йыхви.

Работаю в Кохтла-Ярве Ярвеской гимназии учителем математики и образовательным технологом.

Также являюсь управляющим 6 квартирных товариществ и членом комиссии по бюджету и экономики в волости Йыхви.
Для меня близки и понятны проблемы и заботы молодых семей, школьников и малообеспеченных семей, поскольку я соприкасаюсь с ними как по работе так и в жизни. Я решила выдвинуть свою кандидатуру на выборах в местное самоуправление, чтобы помочь решить эти проблемы.