Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email

Jõhvi Teataja: Eelarve ja 2017. aasta olulisemad suunad

Jõhvi
Neljapäev, 1. detsember, 2016

Hea Jõhvi elanik!

Detsember on jõulukuu, mil ei tahaks lugejat koormata raske tööjutuga. Seetõttu andsin vallavalitsuse põhitegevuste kohta ülevaate novembri ajalehes. Siiski tahaks puudutada ühte tähtsat dokumenti, mille nimeks on valla 2017. aasta eelarve.

Tähtsad tähtajad-tingimused

Seaduse kohaselt peab vallavalitsus järgmise aasta eelarve volikogule arutamiseks ja vastuvõtmiseks üle andma 1. detsembriks. See tähendab, et eelarve koostamine algab juba septembris. Miks ma seda kirjutan? Selleks, et need inimesed, organisatsioonid, ühendused, kes soovivad, et vald planeeriks mingit tegevust, kellegi finantsilist toetamist, pöörduksid vallavalitsuse poole aegsasti, mitte hiljem kui septembris-oktoobris.

2017. aasta eelarve olulisemad numbrid

Esiteks – üldnumbrid. Eelarve suuruseks on planeeritud 17 262 200 eurot. Tähtis on mõista, et sellest ligi 11,9 miljonit eurot on tulu- ja maamaks, teised omavalitsuse sissetulekud ning riigi tasandus- ja toetusfondi eraldised. Sisuliselt see ongi summa, mida saame ise jagada, planeerida. Ülejäänud raha puhul võib laiemas mõistes rääkida sihtotstarbelistest vahenditest, näiteks õpilaste eest makstav riigi raha laekub valla arvele ja kajastub eelarves, aga seda saab kulutada ainult vastava kooli tarbeks. Sama olukord on sotsiaaltoetustega jne, s.t need eurod laekuvad meile ja neid ei ole võimalik muudeks tegevusteks kulutada kui ainult selleks, milleks need on ette nähtud.

Teiseks – tulumaksu planeering. Eelarvesse laekuv tulumaks (tulubaas) on kavandatud 1,5% konservatiivse tõusuga. Võrdluseks: riik planeerib tõusu 2,5%, aga meie regioon ja prognoosid ei võimalda majanduse suhtes nii optimistlik olla. Arvan, et parem olla tagasihoidlik, ja kui läheb paremini, saab lisaeelarves numbrid paremuse poole korrigeerida.

Kolmandaks – allasutuste palgad. Ei ole unustatud ka meie allasutuste (koolid, lasteaed, huvikoolid jne) töötajaid. Siin on kokku kahe aasta jooksul planeeritud palgafondi tõus minimaalselt 10% võrra, mis tähendab 5% järgneval aastal ja vähemalt 5% 2018. aastal.

Neljandaks – investeeringud. Investeeringuteks on kavandatud kokku ligi 5,85 miljonit eurot. Selles summas on põhinumbriteks Puru tee pikenduse ja seonduva taristu rajamine, Jõhvi vene põhikooli rekonstrueerimine, Jõhvi kesklinna promenaadi pikendamine, kunstikooli sokli renoveerimine jne.

Laenukohustus on 2016. aasta lõpus ligikaudu 28% (aasta alguses oli u 32%), praegu võtame laenu ligi 280 000 eurot Puru tee pikenduse ja seonduva taristu rajamise omaosaluse tagamiseks, mis sisuliselt jätab laenukoormuse selle aasta alguse tasemele, ehk ka siin jätkame mõistlikku konservatiivset joont.

Viiendaks – teede-tänavate olukord. Teede hooldamiseks, rekonstrueerimiseks ja koos ühistutega hoovide kordategemiseks on planeeritud ligikaudu 150 000 eurot.

Loomulikult ei ole teised numbrid ja nende taga peituvad tegevused vähem olulised, kuid selleks tuleks tutvuda 38-leheküljelise eelarvega tervikuna. Seda saab teha kodulehel www.johvi.ee.

Eduard East

Jõhvi vallavanem