Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email

Jõhvi Teataja: Laste aktiivsest liikumisest

Jõhvi
Kolmapäev, 1. märts, 2017

Sel korral tahan jagada informatsiooni kohtumisest Eesti Olümpiakomitee (EOK) presidendi Urmas Sõõrumaa ja asepresidendi Jüri Tammega, kes käisid jaanuaris Jõhvis külas. EOK on võtnud üheks eesmärgiks suurendada regioonides sportlikku aktiivsust. Kindlaks suunaks selles tegevuses on lapsed ja nende liikumisaktiivsuse suurendamine.

Peab tunnistama, et EOK juhtkond on üles näidanud senisest suuremat huvi maakondliku sporditegevuse vastu ning seega ka regionaalselt kesksete omavalitsuste võimaluste, vajaduste, visioonide ja koostööpartnerluse vastu spordiliitudega, olulisemate kohalike omavalitsustega.

Kohtumisel tutvustasin Jõhvi spordielu põhiliselt järgmistest vaatevinklitest:

  1. Jõhvi spordiobjektide infrastruktuur;
  2. spordikooli, Tammiku spordihoone ja koolide võimalused;
  3. klubide ja spordiürituste toetamise põhimõtted;
  4. jalgpallistaadion ja staadionite arendamise visioonid.

Keskseks aruteluteemaks kujunes mure laste vähese liikumise pärast, mille tagajärjeks on nõrk tervislik seis, mis kokkuvõttes mõjutab noorte haridusteed, ühiskondlikku aktiivsust ja kindlasti ka riigikaitses osalemise tõhusust.

Üks võimalus on spordihallide arendamine koolide kõrval, mis võimaldaks nende efektiivsemat kasutamist, s.t õppeajal kooliõpilaste ja pärast spordiklubide liikmete poolt. Tegelikkuses on juba praegu meie spordihalli koormus ülemäära suur, kui rääkida meie huviringide ja spordiklubide vajadustest ning arvestada mitmesuguste (ka üleriigilise tähtsusega) ürituste olulisust.

Loomulikult on EOK tähelepanu Jõhvi sporditeemadele ülimalt oluline. Juhtkonna teadmised analoogsete projektide kontseptsioonidest, funktsionaalsetest lahendusvariantidest, partnerlusest erasektoriga ja autoriteetne arvamus on see, mis aitaks kaasa meie laste paremale tulevikule. See ongi oluline.

EDUARD EAST