Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email

Jõhvi Teataja: Oluline on vallavalitsuse ja volikogu vaheline suhtlus

Jõhvi
Kolmapäev, 1. juuni, 2016

Volikogu esimees Teet Enok räägib intervjuus, mis on uue koalitsiooni jaoks tähtis.

Uues koalitsioonis on koos kolme valimisnimekirja inimesed. Kelle valimislubadusi järgite? Mis on prioriteedid?

Uue võimuliidu lahenduses on kokku leppinud fraktsioon Meie Kodu, fraktsioon K.Õ.V.A. ja valimisnimekirjas Jõhvi Heaks kandideerinud kaks volikogu liiget, kelle kõigi eesmärk on eelkõige kodukoha areng. Kui võrrelda valimiseelseid lubadusi, siis programmides kardinaalselt erinevaid lahendusi valla arenguks välja pakutud ei ole ja enamik valimislubadustest on juba täidetud. Muudatused volikogus on toimunud eelkõige eesmärgiga muuta valla juhtimine efektiivsemaks ja läbipaistvamaks. Väga oluliseks pean vallavalitsuse ja volikogu vahelise suhtluse lahendamist.

Kas olete sõlminud või sõlmite koalitsioonileppe?

Ühine arvamus on, et järelejäänud valitsemisperiood on liiga lühike, et mingit uut lepingut teha. Paneme rõhku suhtlemisele ja avatusele. Eesmärk on lisada alustatud protsessidele ja projektidele hoogu ja avatust. Praegu on lahendamisel vene põhikooli renoveerimine. Soovime selles küsimuses kaasata avalikkust, kuulame volikogu komisjonide ja kooli hoolekogu mõtteid. Loodame leida optimaalseima lahenduse nii haldaja kui ka kogukonna huvides. Plaanitava Pargikeskuse asjus soovime tuua selgust ja avatust. Selle osanikeringi kuulub ka Jõhvi vald, nii et piltlikult öeldes on igal vallakodanikul väikeosalus ning tal on õigus teada projekti kulgu, hetkeolukorda ja plaane. Oleme projekti terviklahendusest väga huvitatud, üritame leida lahendusi läbimurdetee osas ja soovime garantiisid-kokkuleppeid plaanitava keskuse sotsiaalsete objektide kohta. On hulk mõtteid ja ettepanekuid, mida plaanime selle lühikese ajaga ellu viia. Näitena saan nimetada Sipsiku lasteaia väliala ja haljastuse projekteerimise algatamise, et lahendada välimängualade ja parkimise-läbisõidu teema. Soovime tegeleda promenaadi pikenduse, linnastaadioni rajamise ja pargiala projekteerimisega.

Mida tahate vallas ära teha?

Volikogu tasandil on eesmärgiks avatus ja suhtlemine. Siiani on komisjonid olnud pigem volikogu eelnõude konstateerijad. Komisjonid aga annavad tagasisidet ja infot väljastpoolt, millega peaks minu meelest arvestama. Sellega seoses kutsun komisjone üles aktiivsusele. Parimad ettepanekud võiks vallavalitsus komisjoni esimehe kontrolli all üles noppida ja eelnõuks-määruseks vormistada. Loodan, et selline lähenemine toob avatust ja kogukonna tahet olulisel määral esile. Samuti saab nii teada tekkinud probleemidest ja neid ennetada.

Mida peate oluliseks?

Oluliseks pean tagasisidet. Ootan igakülgset konstruktiivset kriitikat, mille põhjal on võimalik järeldusi-parandusi teha. „Kollasest” ja intriige-paanikat külvavast infost palun ennast säästa, selleks on meil maakonnas muid kanaleid.

Märgin veel, et nii volikogu esimehe kui ka liikmete kontaktandmed on valla kodulehel olemas.

Erika Prave