Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email

Jõhvi Teataja: Projektid ja arengusuunad

Jõhvi
pühapäev, 1. jaanuar, 2017

MÕTLEME SUURELT – TEGUTSEME TARGALT

Hea lugeja!

Aasta alguses tahaks arutada Sinuga Jõhvi tulevikuprojektide üle, mille kallal praegu töötame ja mis lähitulevikus reaalsuseks saavad. Need on olulised Jõhvi arengu ja inimeste heaolu seisukohalt. Laiemas kontekstis räägime 2017. aastast ja pikemast strateegilisest visioonist.

Lühidalt 2017. aasta tegemistest

Valla heakorra, teede ja tänavate ning kommunaalstruktuuri igapäevase toimimise tagamise kõrval on oluline algatada kolm valla arengu seisukohalt eriti olulist projekti (nimetamise järjekord ei näita nende tähtsust).

Esiteks – Puru tee läbimurre (mille eeldatav kogumaksumus on umbes 2,8 miljonit eurot), mis võimaldab vähendada mikrorajooni transpordikoormust, vähendab heitgaase, suurendab liiklusohutust ja avardab pargiala arengu võimalusi.

Teiseks – promenaadi pikenduse rajamine kuni Ahtmeni ja hariduslinnaku visiooni väljatöötamine (kogumaksumus arvatavalt umbes 2,2 miljonit eurot). Kesklinna promenaad saab pikenduse kuni Ahtmeni. Seda ehitatakse kahes etapis: esimeses täiendatakse olemasolevat promenaadi Pargi tänava piirist kuni kontserdimajani ning teises ehitatakse välja promenaadi see osa, mis kulgeb üle tühermaa, kus oli kunagi sõjaväeosa, ning läbi mikrorajooni hariduslinnaku kuni Ahtme piirini.

Kolmandaks – vene põhikooli rekonstrueerimine (mille eeldatav kogumaksumus on umbes 3,8 miljonit eurot). Tööd jätkuvad ka jalgpallistaadioniga. Samuti on plaan jätkata eesti põhikooli juures oleva staadioni arendamist ning osaleda ministeeriumi programmi teises etapis, et saada raha ka Jõhvi põhikooli (eesti kooli) osalise renoveerimise jaoks.

Kooli rekonstrueerimise projektiga on vallavalitsuse meeskond tegelenud alates juunist 2016. Esialgsed lahendused ministeeriumile ei sobinud, mille tõttu tuli esitada uued joonised, arvutused ja lahendused, mis ühtepidi sobiksid meie koolile ja tagaksid hoone maksimaalse uuendamise ning teistpidi haakuksid ministeeriumi funktsionaalsuse nägemusega. Kinnitan: see on vallavalitsuse jaoks üks südamelähedasemaid projekte, mis on seotud meie lastega, ja selle teostamiseks ei ole me arvestanud ainult päevase tööajaga.

Tänaseks saab öelda, et töö kandis vilja. Oleme haridus- ja teadusministeeriumi poolt kantud nende taotlejate nimekirja, kes saavad rahastust, ja selleks on umbes 3,8 miljonit eurot koos valla omafinantseeringuga. See on suur võit!

Jõhvi strateegilised väljakutsed

Jõhvi on maakonnakeskus ja vajaduse korral valmis kandma vastutust ka kogu Virumaa ulatuses. Selle aluseks on Jõhvi geograafilis-logistiline asukoht, mis tagab avalike teenuste võrdse kättesaadavuse. Jõhvi jaoks ei ole see lihtsalt staatuse küsimus, vaid võimalus tagada oma inimestele arenev, mugav, elusõbralik keskkond, kus on väärikad töökohad ja vajalik infrastruktuur, mis tõmbab siia elama ja jääma. See on oluline!

Haldusreformi valguses näen Jõhvi jaoks ainult kaht arengusuunda. Esimene on see, kui Jõhvi jääb endistesse piiridesse. Meie elanike arv, eelarveseis ja investeeringuvõimalused tõestavad Jõhvi suutlikkust jätkata iseseisvana. Praeguse seisuga on kindel ei öeldud Kohtla-Järvele ja tehtud ettepanek Toilale, kellega oleme läbi põimunud nii elanike, majanduse kui ka haridusasutuste (lasteaiad, koolid), huvikoolide ja kultuurielu valdkondades.

Teise võimalusena võiks arutada Jõhvi tulevikku koos ümbritsevate valdadega, näiteks Toilast Alajõeni, Tudulinnani. Sellise halduslahenduse juures jääksid eraldi Narva, Narva-Jõesuu koos liitunud Vaivaraga, Sillamäe, Kohtla-Järve ja Kiviõli koos liitunud Sondaga (Lüganuse olukord lahtine). Haldusreformi otsused on sellest aastast keskvalitsuse käes. Arutame ja ootame seisukohti. Aga ükski haldusreform ei võta Jõhvilt loogilist tõmbekeskuse rolli, vaatamata sellele, kuidas kaardi joonistamine läheb.

Nagu lugeja mõistab, ei ole lühikeses artiklis võimalik välja tuua kõiki tegemisi ja mõtteid, mida tahaks inimestega jagada. Jätkame seda dialoogi koos ja arutame mõtteid parima ühise tuleviku nimel.

Eduard East

Vallavanem