Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email

Jõhvi Teataja: Vallavalitsuse tegevusest ja rõõmudest

Jõhvi
Teisipäev, 1. november, 2016

Ühes oma pöördumises olen lubanud rääkida vallavalitsuse tegevusest ja anda inimestele tagasisidet selle kohta, mida tehakse, kuidas tehakse ja milleks tehakse. Arvan, et inimestel pole oluline teada mitte poliitilistest võitlustest kõlavate pealkirjadega arvamuslugudes, vaid sisulisest tegevusest. Tegelikult pean oluliseks saada tagasisidet inimestelt nende igapäevaelu puudutavate murede kohta, kus vald saaks asju paremaks teha ning vajaduse korral ka appi tulla. Arusaadav, et iga kord erinevatel põhjustel kõik asjad ei õnnestu, kuid see peaks olema eesmärk.

Selle hooaja tähtsamad ehitustööd

Enne lume tulekut oleme jõudnud lõpule teede-tänavate rekonstrueerimisega, s.t uue asfaldi panemise ja kõnniteede valmisehitamisega. Jutt on loomulikult Kooli, Linda ja Mooni tänavast. Praegu käib tööde lõplik akteerimine ning aruannete esitamine rahastamisasutustesse (EAS, KIK). Kokku räägime ligi 1,2 miljoni euro suurusest investeeringust Jõhvi infrastruktuuri, mis ei ole väike raha ligi 12miljonilise eelarve juures.

Pargis sai valmis terviserada (u 75 000 eurot). Lasteaia Sipsik territooriumil on välja vahetatud kanalisatsioonitorud, osaliselt renoveeritud aed ning värskendatud õueala asfaltkatet. Laste jaoks on valminud uus spordiväljak (kokku ligi 70 000 eurot).

Meie kunstikool on saanud uue soojustatud fassaadi koos akende ja valgustusega (u 85 000 eurot). Hetkel on veel uuendamata vundamendi soojustus. Seda kavatseme teha järgmisel aastal, et maja välistööd oleksid lõpetatud (planeeritav kulu ligi 38 000 eurot).

Praegu jätkuvad tööd lasteaias Kalevipoeg, kus vahetatakse välja piirdeaed ja väravad ning paigaldatakse uued õueala mänguelemendid (kokku ligikaudu 53 000 eurot).

 

Mis on veel tähtsamad projektid?

Kindlasti huvitab kõiki, kuidas edeneb Jõhvi vene põhikooli projekt. Esialgu, veel aasta alguses, eelmise valitsuse poolt ette valmistatud eskiislahendus koos vaidlusi tekitanud kahe korruse lammutamise ning madalamatel korrustel juurdeehitamise plaaniga ei leidnud SA Innove hindamiskomisjoni heakskiitu. Seetõttu valmistasime valla spetsialistide jõul ette uue lahenduse, kus kavandasime neljanda korruse ja suure osa keldrikorruse konserveerimist ning ruumide ümberplaneerimist, nii et vastaksime suuremale pindade optimeerimise tingimusele (pinda vähendatud konserveerimise abil ligi 2000 m2 võrra). See kõik on üsna keeruline töö ja üksikute detailide kirjeldamine läheks siin pikaks, aga oluline on, et oleme pääsenud rahastatavate objektide eelnimekirja ja pingutame projekti eduka tulemuse nimel edasi (oodatav ELi toetus ligi 3,2 mln eurot).

Koostöös USA saatkonna esindajatega liiguvad ettevalmistavad tööd ka lasteaia Sipsik fassaadi, katuse ja pääslate renoveerimise, fonolukkude paigaldamise ning piirdeaia vana osa väljavahetamise suunas. Tuletan meelde, et tegemist on umbes 500 000 USA dollarit maksvate töödega. Samal ajal tegelevad vallavalitsuse spetsialistid veel võimalusega esitada projektid ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks, et Sipsik saaks komplekslahenduse.

Loomulikult on tehtud ka palju teisi töid, mis on seotud linnamajandusega või teiste objektidega (staadioniga, põhikoolidega, spordihoonega jne). Kuigi need teised, väiksemad tegemised jäävad siin artiklis kajastamata, ei ole need vähem tähtsad. Oluline on, et vajalikud tööd said valmis, ja see teeb tõelist rõõmu.

Eduard East

Vallavanem