Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email

Mugavustsoonist väljatulemine pole mugav!

Jõhvi teataja
Neljapäev, 4. Mai, 2017

Jõhvi volikogu juhtimine on olnud minu jaoks siiani vaieldamatult suurim väljakutse ja katsumus. Volikogu esimehe ameti vastuvõtmise otsus ei tulnud kergelt. Selle langetamisel sai määravaks sõprade ja lähedaste toetav hoiak. Mulle pole omane silmakirjalik ja edev positsiooni täitmine, olen harjunud tegutsema. Mõistsin, et tuleb hakata volikogu stagneerunud süsteemi lammutama ning avatud ja tänapäevast juhtimislahendust üles ehitama.

Leian, et Jõhvi suurim probleem minu volikogus olemise ajal, alates 2009. aastast, on volikogu kui organi toimimine. Leian, et volikogu peab olema organ, kuhu liikmete kaudu koondatakse vajalik info, et langetada kohalikule kogukonnale soodne otsus. Teabe kogumise eelduseks on liikmete aktiivne töö komisjonides, allasutuste hoolekogudes ja nõukogudes. Edasitagasiside on selliste koosluste efektiivse toimimise võtmeks. Volikogu poolt välja töötatud strateegia ja otsused on vallavalitsusele eesotsas vallavanemaga elluviimiseks ja tegutsemisplaaniks. Volikogu peab suutma omada ülevaadet vallavalitsuse toimetustest ja teha järelevalvet, mis on iga süsteemi vaata et olulisim osa.

Mis on toimunud Jõhvi volikogus 2009. aasta oktoobrist 2017. aasta maini? Volikogu on olnud mugavustsoon! Volikogu roll on olnud vallavalitsuse poolt ette valmistatud otsuste vastuvõtmine, „kusagilt” ette söödetud otsuste vastuvõtmine, hüvitiste saamine ja edevuse maandamine. Volikogu on olnud „kusagilt” juhitav, mitte aga juhtorgan.

Tekib küsimus, mida mõtlen sõnaga „kusagilt”. See on niinimetatud eliit, kes on omavahel suhtesõltuvuses. Suhtesõltuvuse kütuseks on eelarvesõltuvus, mida realiseeritakse töökohtade jagamise kaudu ja eliidi liikmetele majanduslikult sobivate otsuste läbisurumiseks. Süsteemi armatuuriks on ringkaitse ja teineteise suhtes kompromiteeriva materjali olemasolu. Selline töökohtade ja eelarve laialijagamine on okei sinnamaani, kuni kõik sellest võidavad, ehk siis ametnikud on pädevad ja otsused kõigi, sealhulgas valla huvides edasiviivad. Kui aga tekib olukord, kus ametnikud ei saa oma ülesannetega hakkama ja otsused on valla normaalse arenguga vastuolus, hakkab pihta süsteemi allakäik.

Pole mõtet energiat kulutada susserdamisele. Kui teil on head ettepanekud ja parimad pakkumised, siis need saavutavadki võidu ja toetuse. 90ndad on läbi!

Seda pealt nähes ja teatud mõttes kaasa lüües leidsin, et pean võtma vastutuse ja alustama pööret. Minu ja volikogu enamuse ülesandeks on olnud komisjonide, hoolekogude ja nõukogude reaalne aktiveerimine. Selle tulemusel on tulnud rida etteheiteid osakondade ja süsteemide efektiivsuse ja toimimise kohta. Volikogu, komisjonide, hoolekogude ja nõukogude liikmed on hakanud ametnikke mugavustsoonist välja tooma. Kõik on hästi, kui kriitikat võetakse kuulda ja ettepanekutega arvestatakse. Probleem ilmneb siis, kui ametnikel on niinimetatud eliidi kaitse.

Olen veendunud, et 90ndate tagatubade stiilis kaitsjate ja otsustajate aeg on ümber. Sellise juhtimise tolereerimine, kus mängitakse konkursse, justkui õiglaselt jagatakse toetusi ja väljastatakse lubasid, on vallale hukatuslik. Teen isiklikult niinimetatud eliidile üleskutse: lõpetage ära saunapidudel vabamüürluse stiilis vandenõude punumised. Tulge ja lööge kaasa komisjoni, hoolekogu ja nõukogu töös. Konstruktiivne kriitika on alati teretulnud. Eriarvamuste pärast tänapäeval enam risti ei lööda! Pole mõtet energiat kulutada susserdamisele. Kui teil on head ettepanekud ja parimad pakkumised, siis need saavutavadki võidu ja toetuse. 90ndad on läbi! 

Siit üleskutse kõigile noortele ja nooremeelsetele: tulge julgelt kandideerima volikogu valimistel. Kindlasti leiate omale kandideerimiseks sobiva poliitilise koosluse. Ärge laske Jõhvist kujundada depressiivset toetustel püsivat suurlinnaosa, vaid andke panus Jõhvi kui iseseisva, uhke, väikekodanliku, trotsi täis omavalitsuse heaks. Sellist kuvandit ei saa luua nõukogude poliitkooli ja pärandiga poliitikud, selle saavad luua vaid uued ja noored jõud! Ma ei hoia kramplikult oma toolist kinni. Annan heameelega teatepulga teotahtelistele edasi. Leian, et minu missiooniks ongi stagnatsiooni ja 90ndatesse kapseldunud mõttemallide murdmine. Usun uute, meie oma jõudude tulemisse.