Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email

"Pannkookide võim" ja võimude lahusus

Laupäev, 23. september, 2017

Rahvas on tabavalt nimetanud uusi Jõhvis võimule tulnud poliitilisi partnereid “PANNKOOKIDE VÕIMUKS”, sest ülimalt tõsist ning valla sisulist tööd mõjutavat volikogu istungit, kus avaldati umbusaldust volikogu esimehele ja vallavanemale tehti mänguliselt ja naljatades.

Tegelikult  on tegemist sündmusega (mõtlen umbusaldust), mida võetakse ette ainult äärmuslikel juhtudel põhjalikult kaalutletud argumentide põhjal, eriti siis kui valimisteni on jäänud ainult ligi kolm kuud ning on vaja lõpetada algatatud projektid. Oleks loogiline, et sellel eelneks selgitus, miks üks juht on parem kui teine ja vähemalt volikogu liikmetele oleksid istungil esitatud argumendid ning tegevuse plaan, eesmärgid. 

Tegelikult on kõik arusaadav – lihtsalt taheti juhtivaid ametikohti ning vallavanemaks toodi ilma mingisuguste kogemusteta isik, kes täidab “niitide tõmbajate” soove. Vallavanem ei ole lihtsalt poliitiline persoon, vaid isik, kes reaalselt kaptenina juhib suurt laeva ning selle tõttu peab omama teadmisi igast elu valdkonnast ja seda annab ainult haridus ning pikaaegne nende valdkondadega kokkupuutumine ehk kogemus.

Esimene lause-deklaratsioon, mis tuli volikogu esinaise Niina Neglasoni  suust oli see, et nüüd on selge võimude lahusus ja volikogu tegutseb enda poolel ning vallavalitsus enda pädevuse piirides. 

Mida näeme nüüd mitu nädalat hiljem. Oluline samm, mida võeti ette täitevvõimu ja volikogu poolt on Liina Mihkelsoni ennistamine Jõhvi Põhikooli direktorina. Siin peaks meelde tuletama, et seda on toodud ka umbusalduse põhjusena, aga ükski umbusaldaja pole küsinud või käinud vallavalitsuses tutvumas vallandamiseni viinud dokumentatsiooniga, kuidas siis saab rääkida, et kõik on valesti tehtud? Vallandamise juriidilistest põhjustest ei räägitagi.

Kuidas siis seda tehti?! Esmaspäeval 31.07.2017 kell 8. 00 tehakse erakorraline istung, kus moodustatakse Jõhvi Põhikooli ametist vabastatud direktori kompromissettepaneku arutamiseks ja seisukoha võtmiseks ajutine komisjon järgmises koosseisus: komisjoni esimees: Meelis Tint – volikogu haridus- ja noorsookomisjoni esimees komisjoni liikmed: Niina Neglason – volikogu esimees; Paul Paas – volikogu majandus- ja eelarvekomisjoni liige; Guido Tellis – Jõhvi Põhikooli hoolekogu esimees; Ingar Dubolazov – vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja noorsootöö nõunik. 
Samal päeval kell 9.00 toimub vastava komisjoni lühiajaline istung ning juba kolmapäeval 02.08.2017 kell 10:00 vallavalitsus võtab vastu otsuse, et direktor tuleb tööle ennistada, s.t. kohe esmaspäeval-teisipäeval tegeleti ennistava otsuse ettevalmistamisega. 

Selgitan – põhikooli direktor võetakse tööle vallavalitsuse otsusega (korralduse vormis), s.t. tegemist on puhtalt täitevvõimu pädevuses oleva küsimusega, miks siis komisjoni kuuluvad volikogu liikmed? Hästi, volikogu liikmed võivad kuuluda ja teatud puhkudel on see vajalik, kuid komisjoni juhtimine peab jääma täitevvõimu pädevusse. Sellesse komisjoni kuulub ainult üks vallavalitsuse esindaja, kuidas siis sisuliselt (mitte tühjalt vormiliselt) saab rääkida, et tegemist on vallavalitsuse komisjoniga? 
Huvitav, kuidas volikogu liikmed suhtuksid komisjoni, mis on moodustatud volikogu otsusega ainult ühe volikogu liikme osavõttul ning seda juhiks vallavalitsuse koosseisu kuuluv isik? Kõlab absurdina! Kas see ongi arusaam võimude lahususest ja volikogu esinaise lubaduse täitmise vorm, et igaüks tegeleb oma asjadega? 

Kui me räägime kompromisskomisjonist, kes peab arutama kohtumenetluses olevat vaidlust, siis on loogiline, et sinna kuuluvad selle valdkonna kõrgelt kvalifitseeritud eksperdid, kes annavad erapooletu  soovituse. Lugeja ise näeb, et komisjon on selgelt poliitilise kallutatusega, mitte spetsialistide taustaga. Ainult sellises koosseisus ongi võimalik mõne tunniga tõsisesse mitmekümne leheküljelisse spetsiifiliselt juriidilisse ja haridusteemasid puudutavasse materjali süvenemata teha kiire poliitiline ettepanek.  Eduard Easti poolt kõikidele volikogu liikmetele, hoolekogu liikmetele ja õpetajatele, lastevanematele saadetud selgituses on öeldud, et sõltumata eksperdi poolt koostatud kontrollakti tulemusena on 22 dokumendist avastatud 16 dokumendi puudumine ning nende 8 olulisema rikkumise põhjal on tehtud raske, kuid vajalik vallandamise otsus. Siin tasub märkida, et arengukava puudumisest on räägitud direktoriga ligi aasta (isegi tehtud direktori pooolt vaidlustamata hoiatus) ja teiste dokumentide puudumisest ligi 3 kuud ning alles siis tehti lõplik ametist vabastamise otsus. Praeguse võimu käitumine toob sõnumi, et korralagedus ongi loomulik!

Peale direktori vabastamist oli eelmise vallavalitsuse poolt kuulutatud seadusega ette nähtud konkurss, kus pidi selguma parim kandidaat, aga see tänaseid võimu kandjaid ei huvita. Selline on meie Jõhvi demokraatia ja võimule tulnud isikute kompetentsuse tase ning otsuste mitte sisuline vaid ainult poliitiline kvaliteet. Antud konkreetsel näitel me ei räägi lihtsalt vastutustundetust käitumisest, vaid laste tulevikuga mängimisest poliitilise korruptsiooni arvelt!

Lugupidamisega,

Elle Seliverstova
Volikogu liige
Kauaaegne haridus- ja noorsookomisjoni esinaine