Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email
Peeter Kaldur

Peeter Kaldur

Kandidaat nr.
215

Poliitika ja ausus ei tohi teineteist välistada!
Политика и честность не должны быть взаимоисключающими!

Sündisin 1954.a. Viljandis. 

Lõpetanud Nõo Keskkooli, õppinud TRÜ matemaatikateaduskonnas, lõpetanud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Usuteaduse Instituudi 1980.a.. 

Töötanud EELK Saarde koguduse kantseleiametnikuna, EELK Palamuse ning Laiuse koguduse õpetajana, alates 1980.a. Jõhvi koguduse õpetajana. 

Olen neli korda valitud EELK Viru praostkonna praostiks, olnud EELK Kirikukogu ja kirikuvalitsuse liige. 

Hooldanud Peterburi Jaani ja Moskva Elisabethi kogudusi. 

Palju tegelenud kiriku välissuhetega, seetõttu viibinud enam kui 80 erinevas riigis.

Olnud Jõhvi Linnavolikogu, Luterliku Maailmaliidu Projektkomitee ja Euroopa Kirikute Konverentsi Keskkomitee liikmeks. 

Autasustatud EV Valgetähe neljanda klassi ordeniga, mitmete kiriklike ja välisriikide organisatsioonide medalitega.

Kõnelen viies keeles.

Jõhvi linna aukodanik.


Родился в 1954 году в Вильянди. 

Окончил среднюю школу в Ныо, учился в Тартуском университете на факультете математики, окончил институт теологии Эстонской евангелическо-лютеранской церкви (ЭЕЛЦ) в 1980 г. 

Работал чиновником канцелярии прихода Саарде ЭЕЛЦ, пастором приходов Паламузе и Лайузе, начиная с 1980 г. Пастором прихода Йыхви.

Четыре раза избирался пробстом Вируского пробства ЭЕЛЦ, был членом церковного совета и правления церкви. 

Опекал приходы Петербургской Яновой и Московской Елизаветинской церквей. 

Занимался внешними сношениями церкви, в связи с чем посетил более 80 стран.

Был членом Йыхвиского городского собрания, членом Проектного комитета Всемирного лютеранского союза, а также членом Центрального комитета Конференции европейских церквей.

Являюсь кавалером ордена Белой звезды четвёртой степени Эстонской Республики, ряда государственных медалей Эстонии и организаций зарубежных государств.

Говорю на пяти языках.

Являюсь почётным гражданином.

Artiklid