Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email

Valimisliit “Jõhvi” programm
2017-2021
Perekeskne Jõhvi!

Программа избирательного союза «Йыхви» 2017 – 2021
Семейный Йыхви!

Käesolevad programmilised tegevused tähendavad seda, et valimisliit soovib fikseerida olulisemad teemad, mis mõjutavad inimeste elukvaliteedi ja vajaksid tähelepanelikumat suhtumist ning nendega üheskoos tegelemist.

Antud seisukohad ei asenda Jõhvi vallas erinevates valdkondades väljatöötatud arengukavasid ega valla üldist strateegiat ja ei välista teisi arengu ja igapäevase elu seisukohalt tähtsaid tegevusi, kuid eesmärgistab suunad ning objektid, mis vajaksid korrastamist või valmis tegemist.

Seisukohad ei ole toodud prioriteetide järjestuses ning ootavad ühiskondliku arutelu koos nendega tutvunute poolt väljaöeldud tähelepanekutega, arvamustega ja vajalike täiendustega.

Perekeskne Jõhvi tähendab, et meie tähelepanu on suunatud kõigi pereliikmete heaolule, s.t. lastele, vanematele ja vanavanematele, lähtudes eelarve võimalustest ning õiguslikust regulatsioonist.

Настоящие программные действия означают, что избирательный союз желает зафиксировать основные темы, которые влияют на качество жизни людей и которые требуют более внимательного отношения, а также совместных действий по их решению.

Настоящие мнения не заменяют принятые в различных областях деятельности волости программы развития, а также общей стратегии развития волости, и не исключают другие важные, с точки зрения развития и каждодневной деятельности, действия, а лишь определяют направления и объекты, которые требуют приведения в порядок или построения.

Мнения не приведены в порядке их значимости и ждут общественного обсуждения, вместе с высказанными замечаниями людей, ознакомившихся с ними мнениями и необходимыми дополнениями.

Семейный Йыхви означает, что наше внимание направлено на благополучие всех членов семьи, т.е. детей, их родителей, бабушек и дедушек, исходя из возможностей бюджета, а также правовых регуляций.