Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email
Sergei Andrejev

Sergei Andrejev

Kandidaat nr.
209

Õige otsus, õigel ajal, õiges kohas!
Верное решение, в верное время, в верном месте!

Sündinud 1970.a.

Olen Narva politseijaoskonna juht.

Jõhvi Volikogus alates 2013.a. Juhin Jõhvi revisjonikomisjoni. 2017.a. lõpetasin Eesti Sisekaitseakadeemia magistrina.

Hobideks on ujumine ja jõutõstmine.

Abielus juba 27 aastat, on kaks last, poissi.

Hetkel läksin õppima IVKHK, et omandada raamatupidaja eriala. 

Oma elus lähtun lausest: käitu inimesega nii, kuidas tahad, et ta sinuga käituks!


Родился в 1970 г. 

Являюсь руководителем Нарвского отделения полиции.

В волостном собрании Йыхви с 2013 г. Являюсь председателем ревизионной комиссии волостного собрания Йыхви. В 2017 г. получил степень магистра в Эстонской академии внутренней безопасности.

Хобби плавание и штанга.

Женат уже 27 лет, два сына.

В настоящее время поступил учиться в ИВЦПО, чтобы освоить специальность бухгалтера.

В своей жизни исхожу из принципа: поступай с человеком так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой.