Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email

Tõde ja õigus Elle Seliverstova lahkumisest

Elle Seliverstova
Neljapäev, 27. juuli, 2017

Olen alati olnud seisukohal, et informatsiooni tuleb küsida otse allikast. Kuid poliitikas tihti seda ei tehta – miks? Sest siis saab inimestele rääkida moonutatud teavet. Ei taha kedagi mustata nagu seda on tehtud minuga (pole minu stiil), aga usun, et Jõhvi inimene soovib teada tõtt, seepärast kirjutan Elle Seliverstova lahkumisest SA Jõhvi Hooldekeskus juhatuse liikme kohalt. Kahjuks selles küsimuses minuga ei võtnud ühendust ei koalitsiooni kuuluvad volikogu liikmed, ega ajakirjandus, et jõuda tõeni.

Alustame algusest. Elle Seliverstova töötas nimetatud kohal ligi 17 aastat. Viimane juhatuse liikme leping (mitte tööleping nagu ütles N.Neglason, sellel on juriidiliselt suur vahe), kus on ettenähtud 6 kuu kompensatsioon lahkumise korral, oli temaga sõlmitud kolmeks aastaks umbes kaks aastat tagasi, tollase nõukogu esimehe Allan Männi poolt, s.t. siis, kui Niina Neglason oli koalitsioonis ja volikogu esinaine.

Siin tuleb mõista järgnevat juriidilist konstruktsiooni - sihtasutuse juhatuse liikme määrab ametisse nõukogu ja nõukogu võib ka igal ajal teda tagasi kutsuda (puhtalt nõukogu ainupädevus). Sama paralleel nagu vallavanemaga, keda valib volikogu ja umbusaldusega lihtsalt laseb lahti. Tööseadusandlus ja tööleping garanteerivad inimesele, et teda ei saa nii sama vallandada või koondada ning näeb ette nendel põhjendatud juhtumitel kompensatsiooni maksmist.

Selle tõttu juhatuse liikmega tavaliselt sõlmitakse leping, et fikseerida tema jaoks tingimused, garantiid, juhuks kui näiteks ühel hommikul nõukogu ütleb, et ei vaja selle inimese teeneid, siis tuleks käituda sõlmitud lepingu järgi.

Põhimõtteliselt sarnane lugu on vallavanemaga, kes valitakse ametisse ja iga kell võidakse ilma põhjuseta talle avaldada umbusaldust ilma kompensatsiooni maksmata. Aga vallavanemaga ei saa sõlmida isegi sellist lepingut. Küsiks lihttöötajalt, kas niisugustel alustel tahaks inimene töötada, teades, et tööandja võib teda vallandada lihtsalt nii sama ja mingit hüvitist pole ette nähtud.

Elle Seliverstova juhatuse liikme leping nägi ette, et kui lahkub tervislikel põhjustel või teda kutsutakse tagasi, siis makstakse talle 6 kuu ulatuses hüvitist. Tegelikkuses tervislikel põhjustel soovis ta lahkuda juba 2 aastat tagasi ja see on tema pikaajalise töö puhul täiesti mõistetav. Nüüd proua Seliverstova esitas lahkumisavalduse koos tervisliku tõendiga ja minu, kui nõukogu esimehe ülesanne oli nõukogu kokkukutsuda ning küsimust kollegiaalselt arutada. Igal nõukogu istungil alati analüüsime sihtasutuse majandusliku seisu (esimene päevakorra punkt). Antud juhul rääkisime, et tegemist erakorralise olukorraga ning hooldekeskusel endal puuduvad vahendid hüvitise väljamaksmiseks, siis peame pöörduma vallavalitsuse poole. Siin tuleb mõista, et Jõhvi vald kui sihtasutuse Jõhvi Hooldekeskus asutaja tagab kõikide kohustuste täitmist.

Kui oleksime jätnud hüvitise tasumata, siis Seliverstova oleks saanud seda nõuda kohtu teel ning see oleks läinud vallale veelgi kallimaks maksma. Näiteks võiks tuua ka seda loogikat, et koondamise hüvitist osaliselt maksab tööandja ja osaliselt riik töötukassa kaudu.

Järgnevalt arutasin seda küsimust nõukogu volituse alusel vallavalitsuse finantsjuhiga, kes selgitas, millistest vahenditest seda saab korrektselt teha. Väita, et vallavanem on rahakotid ajanud segamine või tegi midagi ainuisikuliselt, on lihtsalt teiste eksitamine ja kõlavate lausete loopimine enne valimisi. Kahjuks need väljaütlemised ja vahu üleslöömine näitab valla juhtimise juures olevate teatud persoonide ebaprofessionaalsust.

Eduard East

Jõhvi vallavanem

19.05.2016 – 16.07.2017