Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email
Toomas Paap

Toomas Paap

Kandidaat nr.
237

Jõhvi on parim paik elamiseks!
Сделаем Йыхви лучшим местом для проживания!

Elan Jõhvis. Töötan politseiametnikuna juba üle 27 aasta.

Mul on politseiline kõrgharidus. 

Olen abielus, kahe täiskasvanud ja ühe pisipoja isa.

Olen otsustanud kandideerida, sest arvan, et aastakümnete pikkune aktiivne politseiline kogemus on kasuks ka omavalitsuse tasandil. Jõhvis elavad mu lähedased, sõbrad, kolleegid ja hoolin väga nende käekäigust ning olen valmis panustama nende heaollu. Mul on olemas positiivsus, tahe, laialdased teadmised, lai silmaring ja oskused väga paljudes eluvaldkondades, et väärikalt esindada valijaid. Enda jaoks näen huvitavat väljakutset uuel tasandil.

Jagan arvamust, et edukast omavalitsustest saab alguse riigi areng.


Я живу в Йыхви. Работаю полицейским чиновником уже более 27 лет.

У меня высшее полицейское образование.

Я женат, отец двух взрослых и одного малнького сына.

Решил выдвинуть свою кандидатуру, так как считаю, что многолетний опыт активной работы в полиции может быть полезным и на уровне самоуправления. В Йыхви живут мои близкие, друзья, коллеги и я очень забочусь об их делах и согласен внести свою лепту в их благосостояние. У меня позитивный характер, желание творить добро, эрудиция, широкий кругозор, умения в различных жизненных сферах, чтобы достойно представлять избирателей. Для себя вижу вызов на новом уровне.

Разделяю мнение, что успешные самоуправления являются залогом развития государства.