Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email
Triin Tarendi

Triin Tarendi

Kandidaat nr.
217

Pere- ja noortekeskne Jõhvi!
Семейный и молодёжный Йыхви!

Sündisin 1978.a. Järvamaal Aravetel.

Töötan Viru Vanglas noortele spetsialiseerunud kriminaalhooldusametnikuna.

Lisaks vanglateenistusele olen töötanud Ida-Virumaa kahes erinevas vallavalitsuses sotsiaal- ja haridusvaldkonnas. 

Samuti olen töötanud Jõhvi noortekeskuses noorsootöötajana.

Mul on magistrikraad sotsiaaltöös ja praegu õpin Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilises Seminaris 3. kursusel.

Noorte ja noortetööga olen olnud seotud juba peaaegu 20 aastat. 

Pean oluliseks, et noortele oleks tagatud igakülgne tugi ja loodud tingimused mitmekülgseks arenguks, et neist kasvaksid hakkajad ja vastutustundlikud kodanikud.

Usun, et kõige enam saavutab positiivsuse, sõbralikkuse ja hoolivusega. Teiselt poolt on ühiskonna toimimiseks vajalikud ka reeglid ja nende järgimine.


Я родилась в 1978 году в Ярвамаа, в Аравете.

Работаю в тюрьме Виру, специализируясь как работник криминального попечительства среди молодёжи. 

Помимо работы в тюрьме я работала в двух различных волостных управах Ида-Вирумаа в социальной и образовательной сфере. 

Также я работала в Йыхвиском молодёжном центре молодёжным работником.

У меня степень магистра в области социальной работы, и в настоящее время я учусь на третьем курсе Духовной семинарии Эстонской методистской церкви.

С молодёжью и молодёжной работой я связана уже около двадцати лет. 

Считаю важным, чтобы молодёжи была оказана многосторонняя поддержка и созданы условия для разностороннего развития, чтобы они выросли в предприимчивых и ответственных граждан. 

Верю, что больше всего можно добиться позитивностью, дружелюбием и заботливостью. С другой стороны, для функционирования общества необходимы правила и важно их выполнять.