Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email
Ülle Politajev

Ülle Politajev

Kandidaat nr.
220

Mõtleme ja tegutseme koos!
Думаем и действуем вместе!

Sündinud Jõhvis. 

Elukestva õppe järgija, Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduste magister. 

Olen staažikas riigiametnik, pea 21 aastat töötanud Tööinspektsioonis, neist 11 aastat Ida- Virumaa tööinspektor- juristina, siis Ida- Virumaa tööinspektsiooni juhatajana ja 2008. aastast Tööinspektsiooni Ida inspektsiooni juhatajana.

Minu tööelu on olnud väga mitmekesine ja rutiinivaba, olen aastaid lugenud loenguid, tegelenud nõustamisega, osalenud mitmetes koostööprojektides Töötukassa, Maksuja Tolliametiga, Politseiametiga. Arendanud piiriülest koostööd Läti, Leedu ja Venemaa tööinspektsioonidega.

Alates 1996.aastast olen Riikliku Lepitaja Kantselei mittekoosseisuline kollektiivse töötüli paikkondlik lepitaja. 

2014.aasta oktoobris sai minust juhatuse liige ja tegevjuht vee- ja soojamajandusega tegelevas äriühingus AS Toila V.V. Pea kahe ja poole aasta jooksul viisime ellu mitu projekti, sh. Ehitasime Voka alevikku veetöötlusjaama, Toila Gümnaasium ja Pühaoru piirkond said puhta joogivee. 

2017.aasta alguses KIKi esitatud taotlused Lepa tänavale ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajamine ja Toila aleviku vee ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine said otsuse rahastada. Otsustasin, et aeg on edasi liikuda, sest ettevõte oli kasumisse viidud ja jätkusuutlik. 

Alates 01. märtsist olen SA Ida- Viru Keskhaigla personalijuht.

Olen abielus, kahe täiskasvanud poja ema.


Родилась в Йыхви. 

Сторонница непрерывного обучения, магистр социальных наук Таллиннского технического университета. 

Я государственный чиновник со стажем, почти 21 год проработала в Трудовой инспекции, из них 11 лет трудовым инспектором-юристом Ида-Вирумаа, затем заведующей Трудовой инспекцией Ида-Вирумаа и с 2008 года заведующей Идаской инспекцией Трудовой инспекции.

Моя трудовая карьера была очень разносторонней и разнообразной, на протяжении многих лет читала лекции, занималась консультациями, участвовала во многих совместных проектах с Кассой по безработице, с Налогово-таможенным департаментом,

Полицейским департаментом. Развивала международное сотрудничество с трудовыми инспекциями Латвии, Литвы и России. Начиная с 1996 являюсь внештатным местным примирителем Канцелярии государственного примирителя. 

С октября 2014 года я стала членом правления и исполнительным директором коммерческого объединения AS Toila V.V., занимающегося водо- и теплоснабжением. 

В течение примерно двух с половиной лет мы воплотили несколько проектов, в том числе построили станцию по переработке воды в посёлке Вока, гимназия Тойла и район Пюхаору получили чистую воду. В начале 2017 года наш проект о строительстве системы водоснабжения и канализации по улице Лепа, а также реконструкции трубопроводов водоснабжения и канализации в посёлке Тойла, получил положительное решение о финансировании со стороны KIK.

Решила, что пора двигаться дальше, так как предприятие стало приносить доход и достигло устойчивого развития.

Начиная с 1 марта я руководитель по персоналу Ида-Вируской центральной больницы.

Я замужем, мать двух взрослых сыновей.